Január 1. – Szűz Mária istenanyaságának ünnepe

Szűz Mária istenanyaságának ünnepét, az Istenanya Mária ünnepét a Római Katolikus Egyház Karácsony nyolcadnapján, január elsején tarja.

Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, ezért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés. A Boldogságos Szűz, a Szentséges, legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja legyen a megtestesült Igének. Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Õ anyai gondoskodásába ajánljuk.

„Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Mária feltételek nélkül elfogadta Isten kegyelmét. Példáját követve növekedjék bennem Krisztus, hogy életem az ő élete legyen, és szeretete rajtam keresztül másokra is kiáradjon.”

Január 23-án a késő középkortól a Boldogasszony menyegzőjét (Mária Szent Józseffel való eljegyzését) is ünnepelték. A két ünnepről január hónapot magyarul Boldogasszony hava néven is nevezik.

(Katolikus.hu)